Banner
Revit'te eğimli bir duvarın üzerine aynı eğimde bir korkuluk yerleştirmek PDF Print E-mail

Revit İpuçları

Bu dokümanda planda düz fakat yüksekliği sabit olmayan (plandaki doğrultusu boyunca eğik olarak tasarlanan) bir duvar üzerine bir korkuluğun nasıl konumlandırılacağını öğreneceksiniz.

images/site/revit/sss/00.jpg

1. Bunun için öncelikle bir duvar yaratın. Duvarın yüksekliğinin Level 2 kotuna kadar olduğunu kontrol edin. (Bkz. Şekil 01)

images/site/revit/sss/01.jpg

Şekil 01

2. Şimdi bu duvarın üzerine bir döşeme yaratacaksınız. Proje görüntüleyiciden Level 2 kotunu çift tıklayarak çalışma ekranına açın. Tasarım Çubuğundan
Döşeme (Floor) aracını seçin ve Şekil 02 de görülen dikdörtgeni "Line" aracı ile ve 5cm ofset değerini kullanarak çizin. (Bkz. Şekil 02) plugins/content/imagesresizecache/c0006c2e13f17a5049ff058c45b7fc59.jpeg
Şekil 02

İşlemi tamamlamadan önce bu döşemenin eğimli olmasını sağlayacaksınız. Bunun için Tasarım Çubuğundan

"Slope Arrow" aracını tıklayın. Duvarın sol tarafından sağ tarafa doğru iki nokta tıklayın.

(Bkz. Şekil 03)


Şekil 03

3. Eğimi temsil eden bu oku seçin ve özelliklerine girin. Properties penceresindeki ayarları yapın. Okun kuyruğunun (Level at Tail) parametresini Level 1 de olacağını seçin. Okun kuyruğunun (Height Ofset at Tail) Level 1 e göre 1m yükseklikte olacağını tanımlayın. Okun başlığının (Level at Head) Level 2 de olacağını belirtin. (Bkz. Şekil 04)

Finish Sketch ile döşemeyi yaratın.


Şekil 04

4. Döşemenin altında yarattığınız duvarın, döşeme ile birleştirileceğini belirten mesaja YES tıklayarak işlemi tamamlayın. (Bkz. Şekil 05)


Şekil 05

Bu sayede duvar döşeme ile birleştirilecek ve duvarın yüksekliği döşemeye uydurulacaktır. (Bkz. Şekil 06)


Şekil 06

5. Şimdi korkuluğu yaratabilirsiniz. Proje görüntüleyiciden Level 2' yi çift tıklayın. Level 2 kotu planı açılır.

Tasarım çubuğundan Modelling sekmesi altından Korkuluk (Railing) aracını tıklayın. Duvarın üzerinde Line aracı ile bir çizgi tanımlayın. (Bkz. Şekil 07)
Şekil 07

6. Yarattığınız çizgiyi seçin. Tasarım Çubuğundan "Set Host"

aracını seçin. Daha önce yarattığınız döşemeyi tıklayın. (Bkz. Şekil 08) Finish Sketch ile korkuluğu yaratın. (Bkz. Şekil 09)


Şekil 08


Şekil 09

Böylece korkuluk kendisini Host eden eğimli döşeme nesnesinin eğimine uydurulacaktır. Resimlerin büyük formatlarını görmek için tıklayınız. Dokümandaki konu ile ilgili RVT dosyasını buraya tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.