Banner
Revit Architecture 2011 Yenilikler PDF Print E-mail

Autodesk Revit Architecture 2011 ile gelen yeni ve geliştirilmiş özelliklerin bazılarını aşağıda bulabilirsiniz.

Kullanıcı Ara Yüzü Gelişmeleri

Properties Palette

Revit 2011 ile özellikler penceresi sürekli açık bırakılabilir, istenirse kenetlenebilir, ölçüsü değiştirilebilir ve çift ekran desteği ile kullanılabilir.Çabuk Ulaşım menüsü gelişmeleri

Çabuk ulaşım menüsü için yapacağınız değişiklik ve düzenlemeleri yeni diyalog kutusu ile yapabilirsiniz. Böylece araçlar ve komutları daha iyi organize edebilir ve gruplayabilirsiniz. Bu araçlarla ilgili ayarlamalar hem proje ortamında hem de Family ortamında kullanılabilir.

 

 

 

Keyboard shortcuts UI

Kullanıcılar klavye kısa yollarını yazılımı yeniden başlatmaksızın aktive edebilir ve istedikleri ayarlamaları kullanıcı ara yüzü içinden diyalog kutusu aracılığı ile gerçekleştirilebilirler.


Modify ve Contextual sekmeler

Modify ve Contextual sekmeler yeniden tasarlanmıştır. Böylece sekmeler arasındaki tıklamalar azaltılmış, şerit menü sekmeleri değişimleri en aza indirilmiş ve çalışma verimliliği artırılmıştır.

Repeat Last Command

Kullanıcılardan gelen yoğun isteklerden birisi olan son kullanılan komutun klavye veya işaretleyici ile tekrarlanması sağlanmıştır. Böylece en son kullanılan komutlar hızlıca seçilebilir ve kullanılabilir.

Element Selection

Önceki sürümlerde kullanılan “Select All Instance” komutuna ek olarak Revit Architecture 2011 ile “Select All Instance Visible In View” komutu eklenmiştir. Böylece kullanıcılar -sadece çalıştıkları görünüm- üzerindeki aynı türde nesneleri seçme imkânına sahip olurlar.

Tasarım Gelişmeleri

Bu başlıkta yer alan geliştirmeler kullanıcıların günlük iş akışında verimliliklerini artırmaya yönelik olarak yapılmıştır.

Temporary Dimension improvements

Revit 2011 ile geçici ölçülerin yazı büyüklüğü ve şeffaf ya da opak olarak görüntülenebilir. Ayrıca proje ortamında spesifik nesnelerle olan ilişkiler oturum kapatılana kadar korunur.3D alignment

3B görünümlerde aktif çalışma düzlemlerinden bağımsız olarak kullanılabilen yeni “3D align” aracı ile çalışma esnekliği artırılmıştır.

Structural tools

Revit Structure içinde kullanılabilen birçok özellik (eğrisel kirişler, eğik kolonlar, makas elemanları, çelik strüktür için metal taşıyıcılı döşemeler vb.) Revit Architecture 2011 içinde kullanılabilir.DWG Formatı Görüntüleme

Dosya baskısı, export işlemlerinde geliştirilen görüntülemeler geliştirilmiştir.

Dokümantasyon Gelişmeleri

Bu başlıkta yer alan geliştirmeler kullanıcılardan gelen istekler üzerine yapılmıştır.

Custom Elevation Tags

Görünüş etiketleri şirket standartlarına göre kullanıcılar tarafından tamamen özelleştirilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text and Leader enhancements

Yazı ve yazı ayakları üzerinde birkaç geliştirme yapılmıştır. Yazı notları çerçeveleri görüntüleme, yazıların düşey olarak hizalanması ve önlerine sembol ve sayılar atanması mümkündür. Ctrl+B, Ctrl+I ve Ctrl+U kısa yollarını kullanarak hızlı değişiklik yapma imkânı sağlanmıştır.
Sheet List improvements

Pafta listelerinde ve dönüşümlerinde gelişmeler yapılmıştır.

Sheet Guide Grids

Birçok pafta üzerinde çalışırken pafta içinde yer alan çizimlerin hizalanmalarında kullanılacak yeni referans çizgileri, taşıyıcı aksları, kotları ve çalışma düzlemleri ile hizalanabilir.
Family Editor Gelişmeleri

Reporting parameters

Yeni tip bir “instance parameter” olan “Reporting Parameters” birçok şekilde uygulanabilen ve güçlü bir özelliktir. Geometriyi değiştirmeden model üzerinde bir diğer ölçüyü etkiler. Örneğin bir giydirme cephe paneli nesnesi üzerine “reporting parametre” uygulanmış ise bu parametre sayesinde tanımlanan tüm cephe üzerinde yer alan panellerin ölçüleri listelenebilir.


 

Loose-labeled dimensions

Parametre seçilip Options bar’da yer alan “Related Dimensions” butonuna tıklandığında formül içerisinde kullanılan tüm ilişkili parametrelerin görüntülenmesi sağlanmış olur.

“Family Type” diyalog kutusundan yapılan test işlemleri yerine doğrudan çalışma ekranından yapılabilir.

Conceptual Design Gelişmeleri

Kavramsal tasarım modelleme ortamında birçok geliştirme yapılmıştır. Form yaratılması ve yaratılmış olanların değiştirilmesi daha esnek hale getirilmiştir.


Yüzeylerin UV gridleri ile bölünmesine ek olarak kotların(level), çalışma düzlemlerinin ve model çizgilerinin yüzeylerin bölünmesinde kullanılması sağlanmıştır.

Analiz ve Görselleştirme Gelişmeleri

Sun Path Simulation

Autodesk Revit Architecture 2011 güneş diyagramı kullanarak daha kolay ve anlaşılır bir simülasyon imkanı sağlar. Proje ve çevresi yeni araç ile beraber görüntülenir. Güneş yolu diyagramı üzerinde çalışma ekranında değişiklik yapılabilir ve etkisi doğrudan görüntülenir.

 

 

 

Autodesk® Green Building Studio® Web-Based Servisine Ulaşım

Sadece Abonelikli kullanıcıların yararlanabileceği bu araç ile sürdürülebilirlik ile ilgili tüm bina performans analizleri yapılması mümkündür.

Yeni Çalışma Ekranı Görüntüleme Biçimleri

Revit Architecture 2011 ile daha önceden kullandığınız “Wireframe”, “Hidden Line”, “Shaded” ve “Shaded with Edges” görüntü modlarına ek olarak 2 yeni görüntüleme biçimi eklenmiştir. “Consistent Colors” ve “Realistic”Consistent Colors “Shaded with Edges” görünümdür. Bu görünüme ışık-güneş durumu da eklenerek, aydınlatmanın görüntülenmesi ile tasarlanmamış aydınlatma durumlarından kaynaklanan karanlık alanlar için endişelenmenize gerek kalmaz.

Realistic görünüm ise gerçek malzeme ve ışıklandırma ile kaplamaya gerek kalmadan oluşturulan bir ileri görüntülemedir. Decal nesneler de bu tipte görüntülenir.

Grafik görüntüleme özelliklerinin bir parçası olan Ambient Lighting (ya da Ambient Occlusion) 3B lu görünümlerde gösterilebilir. Ambient Occlusion ışıkların gerçek yaşamdaki gibi ışık yaymasıdır.

Kaplama gelişmeleri

Background images

Gökyüzü ve renk özelliklerine ek olarak kullanıcı tarafından istenilen arka plan görseli kaplamalarda kullanılabilir.

Procedural textures

Kullanıcılar (checker, gradient, wood ya da tiles) gibi kişisel prosedürel kaplamalarını oluşturabilirler.

Autodesk Material Library

AutoCAD®, Autodesk® Inventor®, Autodesk® Revit® Architecture, Autodesk® Revit® MEP software, Autodesk®Revit® Structure, 3ds Max Design, 3ds Max 2011 sürümlerinde ortak olarak kullanılabilen 1200 ün üzerinde gerçek malzeme kütüphanesi kaplama çalışmalarında esneklik, hız ve verimlilik artışı sağlayacaktır.

Kaplamalarda 4 Çekirdek sınırlaması

Tüm Revit tabanlı ürünlerde 4 çekirdek ve çoklu işlemci sınırı kaldırılmıştır. Revit Architecture 2011 bilgisayarınızdaki çok çekirdekli işlemcilerin tüm performansını kullanabilir.

Linked File Improvements

Revit Architecture 2011 sürümünde, workset ve link’li kapsamlı projeler ile çalışma performansı üzerine odaklanılmıştır.

Worksets control

Çalışma sırasında herhangi bir anda workset görünüm kontrolü, (genel ve her bir görünüm için) daha kolay erişim imkânı sağlar.


View Filters

Ev sahibi ve linkli projeler arasında görüntü kontrol filtrelerine ek özellikler eklenmiştir.

Nesne Etiketleme

Revit Architecture 2011 linkli nesneleri direkt olarak ev sahibi dosya içinden etiketlemeye izin verir. Bu özellik kullanıcılara etiketleme işlerini sadece bir dosya içinde yapmalarına olanak tanır. Böylece birden fazla dosyada bulunan benzer nesnelerin etiketlenmesi standartlaşır ve yönetilmesi kolaylaşır.


Performans Gelişmeleri

Kapsamlı projelerde aşağıda sıralanan durumlar için önemli ölçüde performans artışı sağlanmıştır. Bu sayede daha hızlı ve verimli çalışmak kolaylaşmıştır.

  • Yazılımın başlatılması,
  • Model açılması,
  • Central dosya ile eşleme,
  • Bağlantılı dosyalarla (Linking) çalışma,
  • Kullanıcı ara yüzü reaksiyon zamanı,

Autodesk Inventor ile birlikte çalışabilirlik

AEC Exchange fonksiyonu gelişmeleri ile Revit Architecture 2011 ve Autodesk Inventor 2011 arasındaki dosya paylaşımı önemli ölçüde geliştirilmiştir. Inventor’dan ADSK dosya formatı ile alınan veriler malzeme vb. daha tutarlıdır.

API Gelişmeleri


Dinamik model güncellemesi sayesinde seçilen bir kategori veya nesne için dış yazılımlar ile değişikliklerin yapılması sağlanır.

Analiz görselleştirmesi desteği, analiz sonuçlarının görsel olarak model üzerinde görüntülenmesine imkân sağlar.

İleri seçim ve nesne filtrelemeleri daha fazla seçim özellikleri ile hız kazandırır ve kullanım kolaylığı sağlar.

Kullanıcı ara yüzü araçlarına erişim ile geliştiricilere geniş çapta bütünleşmiş araçlar üretmelerini kolaylaştırır.

Geliştiriciler özel hataları ve uyarıları Revit standart ara yüzleri ile görüntüleyebilirler.

Kaynak: Sayısal Grafik